------------------------------------------------

- 31 januari 2016

CentreNL

plan voor een uitzichttoren met zicht op de Viaanse oversteek

lees meer
------------------------------------------------

- 19 januari 2016

KRUISING  De geschiedenis van pont en brug

boek over de geschiedenis van de Viaanse oversteek door M.J. Ververs 1999

KRUISING   De geschiedenis van pont en brug.pdf


------------------------------------------------

- 17 november 2015

verzoek tot aanwijzing rijksmonument van de boogbrug bij Vianen ingedient bij Rijksdienst Cultureel Erfgoed

lees meer


------------------------------------------------

- 27 augustus 2015

ACHTSTE Vredesbrug in de wereldVerein Strasse des Friedens heeft de brug als vredesbrug in haar Europese beeldenroute

opgenomen en dit in brieven aan de ministers van Infrastructuur en Milieu, Cultuur, Defensie, Buitenlandse Zaken

en Raad van EU ter kenbaar gemaakt:

lees meer


------------------------------------------------

- september 2015

MASTERPLAN - herbestemming boogbrug Vianen

uitgave integraal plan voor herbestemming boogbrug bij Vianen:

 1. -gebruik van de holle bogen als columbarium

 2. -landmark in themapark Nederlandse Infrastructuur

 3. -Vredesbrug Vianen

 4. -nieuwe aanvraag tot rijksmonument

MASTERPLAN - herbestemming boogbrug Vianen.pdf


------------------------------------------------

- januari 2015

DE VIAANSE OVERSTEEK - kathedraal van staal

uitgave inspiratiedocument voor herbestemming boogbrug bij Vianen:

- cultuurhistorische waarden van de boogbrug

 1. -hergebruik langzaam verkeer

 2. -openstelling kazematten

 3. -wandelroute

 4. -themapark

 5. -cultuurbrug

DE VIAANSE OVERSTEEK - kathedraal van staal.pdf


------------------------------------------------

- april 2014

Verzoekschrift voor een eerlijk proces bij EU-hof Straatsburg: op grond van artikel 3, Rechten van de mens:

inzake proces ‘gemeentelijk monument boogbrug bij Vianen’

lees meer


------------------------------------------------

- maart 2014

Het Land van Brederode, de historische vereniging van Vianen, pleit voor behoud en hergebruik van de boogbrug bij Vianen.

lees meer


------------------------------------------------

- december 2013  tot juli 2014

Museum van Zuilen

Van de gesloopte Bommelse brug is een hoekpunt gespaard gebleven

en aan de Amsterdamsestraatweg te Utrecht geplaatst, dichtbij het

Museum van Zuilen, ter nagedachtenis aan Werkspoor, de fabriek

waar deze brug grotendeels werd gebouwd.

Op 12 december 2013 werd het brugelement onthuld en

een tentoonstelling van hedendaagse kunst in het museum geopend.

Deelnemende kunstenaars: Hugo Boxhoorn, Wim van Sijl,

Ienke Kastelein, Ad van Rosmalen, Esther de Vries,

Henk Wijnen en John Körmeling.


Bij de tentoonstelling werd de catalogus BRUGELEMENT uitgegeven:

BRUGELEMENT.pdf


------------------------------------------------

- mei 2013

Historische Kring IJsselstein, pleit voor behoud en hergebruik van de boogbrug bij Vianen.

lees meer


------------------------------------------------

- mei 2013

Kunsthistorica Erica Delgorge schrijft in haar waardestelling:

‘....de brug bij Vianen is een van de belangrijkste bruggen van Nederland ...’

lees meer


------------------------------------------------

- mei 2013

Projectgroep Nieuwe Hollandse Waterlinie vraagt in een brief aan Minister van Infrastructuur en Milieu

om de brug bij Vianen als onderdeel van de verdedigingslinie te behouden en opnieuw open te stellen.

lees meer


------------------------------------------------

- november 2012

In het TV-programma Hoop of Sloop (NTR) wordt aandacht besteed aan hergebruik van de boogbrug:

conclusie: ‘de boogbrug moet behouden blijven’.

zie film


------------------------------------------------

- augustus 2012

CUMELA, brancheorganisatie voor specialisten in groen, grond en infrastructuur, met in de sector 30.000 medewerkers en

een jaaromzet van 4 miljard euro, is voorstander om de boogbrug bij Vianen te gebruiken voor het landbouwverkeer.

Zij noemt de oversteek op de Jan Blankenbrug ‘te smal’ en ‘te gevaarlijk’.

lees meer


------------------------------------------------

- augustus 2012

Gemeente Vianen stuurt een brief aan Rijkswaterstaat en vraagt opheldering over de gevaarlijke situaties op het fietspad en

de rijstrook voor landbouwvoertuigen.

lees meer


------------------------------------------------

- maart 2012

Bond Heemschut pleit voor behoud en hergebruik van de boogbrug.

lees meer


------------------------------------------------

- januari 2012

Kracht van Utrecht pleit voor behoud en hergebruik van de boogbrug, en publiceert een youtube-film over

de gevaarlijke situatie op het fietspad van de Jan Blankenbrug.

lees meer


zie film


------------------------------------------------

vorige                  volgende

STICHTING BOOGBRUG VIANEN                        home       foto’s      aanvragen       rechtspraak      kunstuitingen      media     nieuws૯support.html
૯fotos.html

vorige                  volgende

bladerboek

bladerboek

bladerboek

NIEUWS

bladerboek

bladerboek

------------------------------------------------

- 24 mei 2016

Stichting Erfgoed op Weg steunt behoud en hergebruik van de boogbrug bij Vianen

lees meer

------------------------------------------------

- juli 2016

Verein Strasse des Friedens heeft de boogbrug opgenomen in haar nieuwste flyer

* Flyer 2016 - Web.pdf

* Wikipedia

------------------------------------------------

- 21 september 2016

Verein Strasse des Friedens verstuurd een persbericht naar aanleiding van de aangekondigde sloop van de Lekbrug

lees meer

------------------------------------------------

- 27 februari 2017

Verzoek aan Gedeputeerde en Provinciale Staten van Utrecht

om de provinciale waarden van de Lekbrug te onderzoeken

erfgoedparel 2017 kl.pdf

------------------------------------------------

- april 2017

selectie Youtube


https://www.youtube.com/watch?v=Tzquww2JSEo             drone beelden  2017

https://www.youtube.com/watch?v=OwUNrgM4enY            drone beelden  2016

------------------------------------------------

- september 2017

Jan Blankenbrug: nooit ontworpen voor langzaam verkeer!


https://youtu.be/J1ndpNbyVe4        film 1:56

------------------------------------------------

 1. -september 2017

VVD zorgt voor provinciaal podium:  Woordvoerder Cultuur Ron van Reenen heeft een informatiebijeenkomst georganiseerd voor de woordvoerders mobiliteit en cultuur, betrokken ambtenaren en de griffie.

https://provincieutrecht.vvd.nl/nieuws/24252/boogbrug-vianen

------------------------------------------------

 1. -2018

Vredesbrug Vianen in Nederlandse flyer:

Flyer SdF NL.pdf

------------------------------------------------

 1. -2018

Brief aan de Minister van Infrastuctuur en Waterstaat en de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap naar nader onderzoek van de sloopplannen en openstelling van de boogbrug.

brief aan Minister I&W en Minister OCW.pdf